HITTA TILL DANS.HALL

Adress:

Mårbackagatan 11, 123 43 Farsta


Från Farsta t-banestation:

Promenera 15 min längsmed Larsbodavägen till Ågesta Broväg, korsa rondellen och fortsätt i samma rikting, vägen byter namn till Mårbackagatan. Snart ser du entrén till Telestaden på vänster hand. 

Från Farsta Strand pendelstation:

Promenera 15 min, helst igenom bostadsområdet mot Arvikagatan, sväng höger på Mårbackagatan och vänster in i Telestaden.

Buss från farsta centrum:

Till höger när du kommer ut från t-banan: ta 181 eller 184 till hållplats Ågesta Broväg; 828, 830 eller 831 till hållplats Telia.

Buss från Skarpnäck t-banestation:

181 mot Farsta Strand, hållplats Ågesta Broväg.

Danshall arrangeras av ccap i samarbete med Ungdomens Hus Tuben, SITE, DANSISTAN, Weld och Konstverket. ccap erhåller verksamhetsstöd från Region Stockholm, Statens Kulturråd och Stockholms Stad, samt föreningsstöd från Farsta Stadsdelsnämnd.